ఇండస్ట్రీ వార్తలు

ఇండస్ట్రీ వార్తలు

  • కంపెనీ అవార్డు

    కంపెనీ అవార్డు

    Zhenze టౌన్‌లో కలర్ స్టీల్ ప్లేట్ పరిశ్రమ యొక్క ప్రమోషన్ కాన్ఫరెన్స్ మరియు ముందుగా నిర్మించిన భవనాల అభివృద్ధి జరిగింది, గత సంవత్సరంలో Zhenze టౌన్‌లో కలర్ స్టీల్ ప్లేట్ పరిశ్రమ సాధించిన విజయాలను పూర్తిగా ధృవీకరిస్తూ, సమగ్రతను మరింత ప్రోత్సహిస్తుంది.
    ఇంకా చదవండి